P R O D U K T Y

Firma incosa Sp. z o.o. zajmuje się wdrażaniem wysokiej klasy produktów ostrzegawczych przeznaczonych do ostrzegania pracowników w obszarze roboczym torowiska.

W pierwszej kolejności jest to system minimel®lynx, uniwersalne urządzenie ostrzegawcze do zbudowania torowych systemów ostrzegawczych (TWS: Track Warning Systems) i bezpieczna bariera, która odgradza ekipy remontowe wykonujące prace na torowisku od zagrożenia przed nadjeżdżającymi pociągami.