U S Ł U G I

 Wykonujemy usługi zabezpieczenia miejsca robót przed niebezpieczeństwem wynikającym z ruchu kolejowego w obszarze toru naprawianego i sąsiadującego. Zapewniamy właściwe i terminowe wykonanie usług z dotrzymaniem warunków bezpieczeństwa obowiązujących w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w przepisach i instrukcjach kolejowych (Id-1 w par. 62 i 63, oraz Id-18).


Wykonawców realizujących roboty utrzymaniowe, modernizacyjne lub inwestycyjne na liniach kolejowych zapraszamy do współpracy.


e-mail: info@incosa.pl 

kom:  +48 696 384 449


Państwa korzyści:

  • Głębokie zrozumienie automatycznych systemów ostrzegawczych

  • Własne doświadczenie w zastosuwaniu takich systemów i w opracowaniu Projektów Zabezpieczenia Miejsca Robót

  • Elastyczny sposób postępowania, wyraźna orientacja na klienta

  • Poza pełną usługą istnieje też oferta wynajmu systemów oraz możliwość kupna

  • Duże zaplecze techniczne i organizacyjne

  • Automatyczne Systeme Ostrzegawcze typu minimel®lynx o różnorodnych konfiguracjach i dowolnych ilościach

  • Jesteśmy partnerami niemieckich firm z długoletnim międyznarodowzm doświadczeniem w projektach